1 września 2021 – wylany strop nad parterem

W pierwszym dniu szkoły my zakończyliśmy poziom pierwszy naszego budynku – beton jest tak świeży, że jeszcze lśni!